O nasOfertaGaleriaAktualnościKontakt
O nas
Akademia Puchatka to placówka posiadająca wpis do ewidencji placówek oświatowych w Wydziale Edukacji
nr 85/2009.
Prowadzimy zerówkę dla 5 i 6 latków!
ISTNIEJEMY OD 2009 r.

A
kademia Puchatka i to domowe przedszkole zlokalizowane na osiedlu Maślice we Wrocławiu w sąsiedztwie domków jednorodzinnych w otoczeniu terenów zielonych. Sprzyja to możliwościom aktywnego spędzania czasu oraz urozmaiceniu programu dydaktyczno – wychowawczego w zajęcia terenowe (przyrodnicze).

Pięknie położony budynek przedszkolny posiada duży ogród, w którym dzieci spędzają czas na zabawach oraz zajęciach ruchowo – sportowych.
Dom dostosowany jest do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i spełnia wszelkie warunki BHP i p.poż. (uzyskaliśmy pozytywna opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej).
   
Sale przedszkolne i ogród zaopatrzone są w odpowiedni, certyfikowany sprzęt oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej edukacji przedszkolnej, a także do prowadzenia zajęć dodatkowych.
Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która zadba zarówno o ich bezpieczeństwo, jak i rozwój emocjonalno – intelektualny, a także zapewni wiele ciekawych atrakcji w ramach aktywnego spędzania czasu w naszych przedszkolach.

Naszą ideą jest zagwarantowanie Państwa dziecku profesjonalnej opieki pod nadzorem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, a przede wszystkim przygotowanie dziecka do przyszłej roli ucznia przez wspomaganie wielostronnego rozwoju jego intelektu, emocji, zdrowia i sprawności fizycznej w sferze etyczno – moralnej, społecznej i estetycznej. Istotne są dla nas również działania zmierzające do wspomagania dziecięcych uzdolnień i talentów.


Placówka edukacyjno – wychowawcza Akademia Puchatka to placówka oświatowa posiadająca wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.